Hyllyluokitus aiheittain

Aakkosellinen lista aiheista ja niiden hyllyluokat

A | B | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y

A    
Aineenkoetus P 620  
Akustiikka P 534/535  
Aluesuunnittelu P 71  
Arkkitehdit P 72.07  
Arkkitehtuuri P 72  
Arkkitehtuurin estetiikka ja teoria P 72.01/.02  
Arkkitehtuurin historia P 72  
Asennukset P 696/699  
Asuntoalueet P 711.5  
Asuntopolitiikka P 332  
Asuntosuunnittelu P 728  
Automaatiotekniikka P 62-5  
B    
Betoniteollisuus P 66  
Biokemia P 57/59  
Biologiset tieteet P 57/59  
Biotekniikka P 57/59  
D    
Datan käsittely P 004  
Digitaalinen signaalinkäsittely P 621.39  
E    
Ei-rautametallit P 66  
Elektroniikka P 621.37/.38  
Energiatalous P 620.9  
Energiatekniikka P 66  
F    
Filosofia  P 1  
Fotogrammetria P 528  
Fotoniikka P 534/535  
Fysiikka P 53  
G    
Geodesia P 528  
Geotekniikka P 624.1  
Geotieteet P 55  
H    
Hahmontunnistus P 004  
Haja-asutusalueet P 711.2/.3  
Hallinto P 35  
Historia P 92/99  
Hitsaus P 621.7  
Hydrauliikka P 621  
J    
Johtaminen P 651  
Julkiset rakennukset  P 725/727  
Juottaminen P 621.7  
Jätevedet P 628.2/.4  
Jätteet P 628.2/.4  
K    
Kansainvälistyminen P 658.8  
Kansantalous P 33  
Kappaleiden värähtely P 534/535  
Kartat   P Ref G 084
Kauppa P 33  
Kaupunkisuunnittelu P 711.4  
Kemia P 54  
Keraamit P 66  
Kielenoppaat P 8  
Kiinteiden kappaleiden mekaniikka P 531  
Kiinteistönhoito P 69.0  
Kiinteistöt P 332  
Kiinteän olomuodon fysiikka P 539  
Koneensuunnittelu P 62  
Konetekniikka P 621  
Korjausrakentaminen P 69.0  
Korroosio P 620  
Kunnossapito P 62  
Käyttäjäympäristö P 004  
Käyttöjärjestelmät P 004.4  
Käyttöliittymä P 004  
L    
Laatu P 658  
Laki P 34 P Ref G 3
Lasi P 66  
Laskentatoimi P 657  
Liikennesuunnittelu P 71  
Liikennetekniikka P 656  
Liikennevälinetekniikka P 629  
Liikenneväylät P 625/627  
Logistiikka P 658  
Lujuusoppi P 539  
LVI-tekniikka P 696/699  
Lämpökäsittelyt P 621.7  
Lämpöoppi P 536  
Lääketiede P 61  
Lääketieteen tekniikka P 61  
M    
Maa- ja pohjarakenteet P 624.1  
Maankäyttö P 71  
Maanmittaus P 528  
Maantiede P 91  
Maapolitiikka P 332  
Magnetismi P 537  
Maisemansuunnittelu P 712/719  
Markkinointi P 658.8  
Matematiikka P 51  
Materiaalioppi  P 620  
Matrikkelit P 92/99 P Ref G 058
Metallit P 66  
Metallurgia P 66  
Metsäteollisuus P 676  
Mikrobiologia P 57/59  
Multimedia P 004  
Muovitekniikka P 678  
N    
Nanotekniikka P 620  
Nesteiden ja kaasujen mekaniikka P 532/533  
O    
Ohjelmistotekniikka  P 004.4  
Oikeustiede P 34  
Opetus P 37  
Opetus- ja tutkimuslaitokset P 725/727  
Optiikka P 534/535  
Organisaatiot P 651  
P    
Perustukset P 624.1  
Pneumatiikka P 621  
Prosessitekniikka P 66  
Psykologia P 1  
R    
Rahoitus P 657  
Rakenneosat P 624.01/.04  
Rakenneosat P 691/694  
Rakennusaineet P 691/694  
Rakennusstatiikka P 624.01/.04  
Rakennustekniikka, yleistä P 624  
Rakennusten suojaus P 696/699  
Rakennustyöt P 691/694  
Rakentamistalous P 69.0  
Rakenteet P 624.01/.04  
Rauta P 66  
S    
Sanakirjat P 8  
Sillat P 625/627  
Sisustus P 7  
Sosiologia P 3  
Sovellettu matematiikka P 519  
Standardit   P Ref G 006
Suureet P 53  
Sähköoppi P 537  
Sähkötekniikka P 621.3  
Sähkövoimatekniikka P 621.31  
Säätötekniikka P 62-5  
T    
Taide P 7  
Taideteollisuus P 7  
Talonrakennus P 69  
Talouspolitiikka P 33  
Tehoelektroniikka P 621.37/.38  
Tekniikka P 62  
Tekstiiliteollisuus  P 677  
Teollisuustalous P 65  
Termodynamiikka P 536  
Teräs P 66  
Tesaurukset   P Ref G 038
Tiede P 001/002  
Tiedon louhinta P 004  
Tieteellinen viestintä P 001/002  
Tietojenkäsittely P 004  
Tietojohtaminen P 651  
Tietokannat P 004  
Tietokonearkkitehtuuri P 004  
Tietokoneet P 004  
Tietokonesovellukset P 004  
Tietokoneverkot P 004.7  
Tietoliikennetekniikka P 621.39  
Tietopalvelu P 001/002  
Tietoturva P 004  
Tietoverkot  P 004.7  
Tilastot   P Ref G 3
Tuotannon ohjaus P 658  
Tuotantotalous P 658  
Tuotekehitys  P 658  
Tuotantotekniikka P 621.7  
Turvallisuustekniikka P 613.6  
Tutkimus P 001/002  
Työkysymykset P 331  
Työterveys P 613.6  
U    
Uudistuvat energialähteet P 620.9  
V    
Vaatetusteollisuus P 677  
Valokuvaus P 7  
Vesihuolto P 628.1  
Viemärit P 628.2/.4  
Virkistysalueet P 712/719  
Y    
Ydinfysiikka P 539  
Yhdyskuntasuunnittelu P 711.4  
Yhdyskuntien osat P 711.5  
Yhteiskuntatieteet P 3  
Yleinen mekaniikka  P 531  
Yliopistot P 37  
Ympäristö P 614.7  
Ympäristötekniikka P 628  
Ympäristöterveys P 613.6  
Yrityksen hallinto ja organisaatio P 651  
Yrityssuunnittelu P 651