Hyllyluokitus

Kirjojen hyllyluokitus

Saatavilla myös: hyllyluokat aiheittain

 • P 001/002
  Tiede. Tutkimus. Tieteellinen viestintä. Tietopalvelu
 • P 004
  Tietojenkäsittely. Tietokonearkkitehtuuri. Tietokoneet. Käyttöliittymä. Datan käsittely. Tietokonesovellukset
 • P 004.4
  Ohjelmistotekniikka. Käyttöjärjestelmät
 • P 004.7
  Tietoverkot. Tietokoneverkot
 • P 1
  Filosofia. Psykologia
 • P 3
  Yhteiskuntatieteet. Sosiologia
 • P 33
  Kansantalous. Kauppa. Talouspolitiikka
 • P 331
  Työkysymykset
 • P 332
  Maapolitiikka. Kiinteistöt. Asuntopolitiikka
 • P 34
  Oikeustiede
 • P 35
  Hallinto
 • P 37
  Opetus. Yliopistot
 • P 51
  Matematiikka
 • P 519
  Sovellettu matematiikka
 • P 528
  Maanmittaus. Geodesia. Fotogrammetria
 • P 53
  Fysiikka. Suureet
 • P 531
  Yleinen mekaniikka. Kiinteiden kappaleiden mekaniikka
 • P 532/533
  Nesteiden ja kaasujen mekaniikka
 • P 534/535
  Akustiikka. Kappaleiden värähtely. Optiikka
 • P 536
  Lämpöoppi. Termodynamiikka
 • P 537
  Sähköoppi. Magnetismi
 • P 539
  Kiinteän olomuodon fysiikka. Lujuusoppi. Ydinfysiikka
 • P 54
  Kemia
 • P 55
  Geotieteet
 • P 57/59
  Mikrobiologia. Biokemia. Biotekniikka
 • P 61
  Lääketiede. Lääketieteen tekniikka
 • P 613.6
  Työterveys. Turvallisuustekniikka.Ympäristöterveys
 • P 614.7
  Ympäristö.
 • P 62
  Tekniikka. Koneensuunnittelu. Kunnossapito
 • P 62-5
  Säätötekniikka. Automaatiotekniikka
 • P 620
  Materiaalioppi. Aineenkoetus
 • P 620.9
  Energiatalous. uudistuvat energialähteet
 • P 621
  Konetekniikka. Hydrauliikka. Pneumatiikka
 • P 621.3
  Sähkötekniikka
 • P 621.31
  Sähkövoimatekniikka
 • P 621.37/.38
  Elektroniikka
 • P 621.39
  Tietoliikennetekniikka. Digitaalinen signaalinkäsittely
 • P 621.7
  Tuotantotekniikka
 • P 624
  Rakennustekniikka, yleistä
 • P 624.01/.04
  Rakennusstatiikka. Rakenteet. Rakenneosat
 • P 624.1
  Geotekniikka. Perustukset. Maa- ja pohjarakenteet
 • P 625/627
  Liikenneväylät
 • P 628
  Ympäristötekniikka
 • P 628.1
  Vesihuolto
 • P 628.2/.4
  Jätevedet. Jätteet. Viemärit
 • P 629
  Liikennevälinetekniikka
 • P 65
  Teollisuustalous
 • P 651
  Yrityksen hallinto ja organisaatio. Johtaminen. Yrityssuunnittelu
 • P 656
  Liikennetekniikka
 • P 657
  Laskentatoimi. Rahoitus
 • P 658
  Tuotantotalous
 • P 658.8
  Markkinointi. Kansainvälistyminen.
 • P 66
  Prosessitekniikka. Energiatekniikka. Metallit. Keraamit
 • P 676
  Metsäteollisuus
 • P 677
  Tekstiiliteollisuus. Vaatetusteollisuus
 • P 678
  Muovitekniikka
 • P 69
  Talonrakennus
 • P 69.0
  Rakentamistalous. Korjausrakentaminen. Kiinteistönhoito
 • P 691/694
  Rakennusaineet. Rakenneosat. Rakennustyöt
 • P 696/699
  LVI-tekniikka. Asennukset. Rakennusten suojaus
 • P 7
  Taide. Taideteollisuus. Sisustus. Valokuvaus
 • P 71
  Aluesuunnittelu. Maankäyttö. Liikennesuunnittelu
 • P 711.2/.3
  Haja-asutusalueet.
 • P 711.4
  Yhdyskuntasuunnittelu. Kaupunkisuunnittelu
 • P 711.5
  Yhdyskuntien osat. Asuntoalueet
 • P 712/719
  Maisemansuunnittelu. Virkistysalueet
 • P 72
  Arkkitehtuuri. Arkkitehtuurin historia.
 • P 72.01/.02
  Arkkitehtuurin estetiikka ja teoria
 • P 72.07
  Arkkitehdit
 • P 725/727
  Julkiset rakennukset. Opetus- ja tutkimuslaitokset
 • P 728
  Asuntosuunnittelu
 • P 8
  Sanakirjat. Kielenoppaat
 • P 91
  Maantiede
 • P 92/99
  Historia. Matrikkelit