Tietosuoja

Asiakastietojen käsittely palvelussa

Kun käyttäjä kirjautuu palveluun kirjastokorttinsa tunnuksilla, palveluun tallennetaan kirjastokortin tunnus, PIN-koodi, etu- ja sukunimet, sähköpostiosoite ja kotikirjasto. Haka-kirjautumisessa tallennetaan automaattisesti käyttäjätunnus, nimi ja sähköpostiosoite. Tietoja käytetään seuraaviin käyttötarkoituksiin:

Tieto Tarkoitus
Kirjastokortin tunnus Käyttäjän tunnistaminen
Käyttäjätunnus Käyttäjän tunnistaminen
PIN-koodi Käyttäjän tunnistaminen palvelurajapintoja varten
Etunimi Käyttäjän tunnistaminen ja tiedon näyttäminen
Sukunimi Käyttäjän tunnistaminen ja tiedon näyttäminen
Sähköpostiosoite Oletusosoite sähköpostin lähetystä varten, käyttäjän muokattavissa palvelussa
Kotikirjasto Oletusnoutopiste varauksia varten, käyttäjän muokattavissa palvelussa

Tallennettuun sähköpostiosoitteeseen lähetetään vain käyttäjän itse pyytämiä sähköposteja kuten uutuusvahdin tiedonannot.

Edellä mainittujen tietojen lisäksi voidaan tallentaa tietoja, jotka seuraavat käyttäjän toimintaa palvelussa. Tällaisia ovat mm. käyttökieli, eräpäivämuistutusten käyttöönotto, uutuusvahdit, omiin listoihin tallennetut tietueet, itse lisätyt kirjastokortit ja sosiaalinen metadata (kommentit, arvostelut, avainsanat).

Muissa käyttäjän tietoja käsittelevissä toiminnoissa, kuten lainojen, varausten ja maksujen selauksessa sekä varausten teossa ja lainojen uusimisessa käytetään kirjastojärjestelmän palvelurajapintoja, eikä näitä tietoja tallenneta lukuun ottamatta valinnaisia eräpäivämuistutuksia. Eräpäivämuistutusten lähetyksen yhteydessä tallennetaan lainan ID-numero ja eräpäivä. Näiden avulla voidaan varmistua siitä, että kukin eräpäivämuistutus lähetetään vain kerran.

Kirjastokortti- ja Haka-tunnuksia käyttäen luodut tilit ovat toisistaan erillisiä, vaikka niihin sisältyisi sama yksilöivä tunniste.

Käyttäjätietojen käsittelystä on laadittu rekisteriseloste.